Welcome to the University of Toronto English Language Program. For accessibility reasons, the following hot keys can be used on this website.

Using access keys varies depending on the browser you use. On the Windows operating system, using Internet Explorer, the ALT key is the trigger, then press the number associated with what section you want to get to (ie. Programs would be [ALT + 2]).

  1. Accessibility Features
  2. Home
  3. Programs
  4. About Us
  5. Registration
  6. Contact Us
  7. Search
  8. Student Login
  9. Link to Home
Font Changer
Access Toggle

Please note that the English Plus session from Aug 7-31, 2018 (2868-056) is completely sold out. There is no wait list.

School of Continuing Studies | University of Toronto

Trước Khi Đến Trường

Trước khi bạn đến để bắt đầu khoá học của bạn trong Chương trình Anh ngữ Đại học Toronto, chúng tôi muốn nhắc bạn vài điều sau đây:

Chiếu khán và Giấy phép Học tập

Cư dân của một số nước trên thế giới có thể được đến học tập ở Canada cho đến sáu tháng mà không cần chiếu khán hay giấy phép. Người ở một số các quốc gia khác cần phải có Chiếu khán Cư trú Tạm (TRV). Muốn biết về các điều kiện chiếu khán dành cho quốc gia của bạn, xin vào Văn phòng Canada (Canadian Office) phụ trách quản lý về chiếu khán cho nước của bạn.
Nếu dự định ở Canada lâu hơn 6 tháng, bạn cần xin Giấy phép Học tập (Study Permit). Muốn có thêm thông tin về việc xin Giấy phép Học tập, xin vào điểm mạng của bộ Công dân vụ và Di trú Canada.

Bảo hiểm Sức khoẻ và các Dịch vụ Y tế

Chúng tôi muốn tất cả các sinh viên được khoẻ mạnh và vui vẻ trong thời gian họ theo học ở Đại học Toronto.
Khi đăng ký chương trình họ c toàn thờigian, tất cả các ứng viên đều phải mua bảo hiểm y tế do Chương trình Anh ngữ cung cấp. Bảo hiểm này là sự bảo đảm cho bạn có bảo hiểm y tế đầy đủ cho một trường hợp y tế khẩn cấp trong thời gian bạn ở Canada.

Sinh viên toàn thời gian Chương trình Anh ngữ cũng được sử dụng Dịch vụ Y tế của Đại học Toronto trong khuôn viên trường.

Lưu trú

Nhà ở của bạn là một phần quan trọng trong trải nghiệm và sự thoải mái của bạn. Toronto là một thành phố lớn với nhiều chọn lựa cư ngụ: ở trọ bạn sống với một gia đình địa phương (tối thiểu 4 tuần lễ); một phòng lưu xá trong lưu học xá của một trường đại học (chỉ trong mùa hè); hoặc một căn hộ mà bạn thuê.

Đi lại

Nhiều sinh viên sử dụng Phi trường Quốc tế Pearson Toronto khi cần đi lại bằng đường hàng không.
Ở Toronto, dùng hệ thống chuyên chở công cộng gọi là TTC để đi lại rất dễ dàng. Hệ thống TTC bao gồm xe buýt, tàu điện ngầm và tàu điện trên mặt đường. Có các loại thẻ giảm giá.
Một số sinh viên cũng thích dùng xe đạp để đi lại trong thành phố.

Tiền bạc và Ngân hàng

So với những thành phố lớn khác trên thế giới, Toronto là thành phố có giá sinh hoạt vừa phải.
Tiền Canada tính bằng đô-la (dollar) và xu (cent). Chúng tôi khuyên bạn không nên mang quá nhiều tiền mặt theo người. Thẻ tín dụng (VISA, Mastercard và American Express) có thể được dùng để trả ở hầu hết mọi nơi bán hàng. Một số thẻ rút tiền (debit) quốc tế cũng được chấp nhận. Hãy hỏi ngân hàng của bạn xem thẻ rút tiền của bạn có giá trị sử dụng ở Canada hay không trước khi lên đường, và phải chắc rằng bạn biết hạn mức rút tiền hàng ngày của mình. Bạn có thể đổi các chi phiếu du lịch thành tiền mặt ở hầu hết các ngân hàng của Canada.

Văn hoá Canada

Người Canada nổi tiếng hoàn cầu là thân thiện, thích giúp đỡ và hiếu khách. Bạn có thể sẽ trải nghiệm nhiều mặt của văn hoá Canada trong thời gian bạn lưu lại nơi đây. Những thông tin quan trọng sau đây sẽ giúp bạn trong việc giao tiếp hàng ngày.
Chào Hỏi
Vài Điểm Cần Để Ý
Các Bữa Ăn và Ẩm thực
Các Liên kết về Văn hoá Canada