Welcome to the University of Toronto English Language Program. For accessibility reasons, the following hot keys can be used on this website.

Using access keys varies depending on the browser you use. On the Windows operating system, using Internet Explorer, the ALT key is the trigger, then press the number associated with what section you want to get to (ie. Programs would be [ALT + 2]).

 1. Accessibility Features
 2. Home
 3. Programs
 4. About Us
 5. Registration
 6. Contact Us
 7. Search
 8. Student Login
 9. Link to Home
Font Changer
Access Toggle

University of Toronto English Language Program

School of Continuing Studies | University of Toronto

 • Duangkamon Napaboot (Toon) Thailand

 • Georges Guessennd France

 • Liseth Sierra Vitola Colombia

Chương trình Anh ngữ của Đại học Toronto Chào mừng Bạn

Đi khắp địa cầu. Nâng cao học vấn của bạn. Tìm được công việc bạn mơ ước. Có được bạn bè ở khắp nơi trên thế giới.

Chương trình Anh ngữ ở Đại học Toronto sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu của mình, bất kể các mục tiêu đó là gì. Chương trình của chúng tôi nối kết bạn với thế giới – và với tương lai của bạn.

Chuẩn bị để đạt đến mức ưu tú.

Courses Starting Soon

Duangkamon Napaboot (Toon)
Thailand

Georges Guessennd
France

Liseth Sierra Vitola
Colombia